ELECTROTERAPIA SI EFECTELE EI

ELECTROTERAPIA SI EFECTELE EI

Electroterapia este o formă de terapie fizică ce utilizează diferite forme de curent electric: Curent galvanic; Curenţi de joasă frecvenţă (curentul diadinamic, curentul trabert, TENS, curenti interferentiali); Curenţi de medie frecvenţă; Curenţi de înaltă frecvenţă;...